ધર્મ

Read more
  • May 10, 2020

આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ધનની દેવી લક્ષ્મી જીને માનવામાં આવે છે. જો તેમની કૃપા કોઈ વ્યક્તિ પર હોય, તો તે વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યારેય પૈસા સાથે...

Read more
  • May 4, 2020

હનુમાન જી કળિયુગના સૌથી શક્તિશાળી અને જાગૃત દેવ માનવામાં આવે છે. હનુમાન જી સદ્ગુણોની ખાણ છે, તેમના જેવું બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. હનુમાન જી દરેક...

Read more
  • May 3, 2020

ચિકિત્સકોએ નહિ દેવતાઓ એ કરી હતી સૌથી પેહલી સર્જરી વિજ્ઞાનની આવી ઘણી શોધો છે, જેના વિશે હિન્દુ ધર્મ ગ્રંથોમાં ઘણાનો ઉલ્લેખ થઈ ચૂક્યો છે. તેમાંથી એક...